Bigues laminades

Les bigues laminades són un producte d’ús estructural i estètic, fabricat sota condicions tècnicament controlades amb les quals s’aconsegueix un resultat final altament resistent a les condicions climàtiques adverses. La fusta laminada ha permès ampliar el ventall d’usos que convencionalment s’aconseguien amb la fusta massissa, permetent així la construcció d’estructures complexes de gran bellesa i excel·lents característiques estructurals.

La seva composició s’aconsegueix mitjançant la unió de làmines de fusta primes, encolades i premsades mecànicament. La fusta és assecada prèviament fins a aconseguir una humitat inferior al 15 per cent, moment en el qual se li pot donar formes corbes.

Els avantatges que aconseguim mitjançant la fusta laminada respecte altres materials són les següents:

Lleugeresa: El seu reduït pes permet edificar estructures de reduïda inèrcia, important avantatge a l’hora de realitzar construccions antisísmiques.

Flexibilitat: Permet dissenyar elements de diverses formes, i cobrir grans llums sense suports intermedis.

Aïllament Tèrmic: La seva conductivitat i transferència tèrmica és molt inferior a la d’altres materials, atorgant excel·lents condicions aïllants

Resistència Química: No reacciona amb agents oxidants, fet que proporciona gran resistència en ambients àcids o alcalins.

Resistència Al Foc: En cas d’incendi, la fusta laminada es comporta de manera controlada, resistint l’acció del foc.

Bellesa: El caràcter noble i càlid de la fusta genera ambients agradables i de gran bellesa.

Tota la fusta utilitzada a Fustech disposa de certificació PEFC, la qual garanteix que la fusta prové de boscos gestionats sosteniblement.