Casa aparellada de 3 altures, amb 100m2 per de superfície per planta

Es tracta de dues vivendes aparellades, amb un alt grau d’aïllament i confortabilitat, sitaudes a la Cerdanya francesa.

Es realització tota la mecanització i premuntatge de l’estructura de l’edifici a les nostres instal·lacions, reduint el temps de muntatge a obra i pertant els costos.

Estructura

Estructura entramat lleguer prefabricada a taller

Aïllaments

Tota la vivenda està aïllada mitjançant llana de roca

Acabats

Acabat exterior amb SATE combinat amb un revestiment de pi

Coberta

Realitzada mitjançant panell Termochip