Casa de 140m2 amb estructura massisa

Es tracta d’una vivenda de 140m2 realitzada mitjançant estructura massissa de biga laminda, mecanitzada prèviament a taller.

Un cop construida l’estructura es realitza el pas de instal·lacions i la col·locació d’aïllament.

Estructura

Estructura massissa realitzada amb biga laminada.

Aïllaments

Tota la vivenda està aïllada mitjançant llana de roca

Acabats

Pintura exterior

Coberta

Realitzada mitjançant panell Termochip