Cases de fusta

Les cases de fusta  han anat evolucionant en tots els aspectes relatius al propi procés constructiu en fusta. De la construcció inicial de cobertes i estructures amb fusta, hem anat integrant elements constructius per arribar a donar l’opció de claus en mà en tot tipus de cases de fusta, i conjuntament amb un estudi tècnic cada cop més acurat, hem entrat profundament en la CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE. Un sistema constructiu consolidat i contrastat que permet introduir variants segons les preferències dels nostres clients, acabant amb la possibilitat de realitzar cases ecològiques claus en mà.

Les CASES DE FUSTA són un tipus de vivenda que ofereixen un component natural i ecològic important al seu usuari, un valor afegit molt notable envers a la construcció tradicional.

A Fustech donem diverses opcions en acabats, tractaments, tipologia de materials, aïllaments, i inclús possibles variants diferents dins del nostre sistema constructiu utilitzant Fusta Laminada Duolam o amb el sistema d’entramat lleuger. Un ampli ventall d’opcions a dialogar, treballar i valorar amb el nostre client, segons preferències i pressupost.

Això sí, a Fustech sempre oferim opcions amb garantia, seguint una de les nostres premisses més importants, la qualitat i el rigor.