Cobertes de fusta

A Fustech lluitem cada dia per ser una empresa capdavantera en el mercat català en la construcció de COBERTES DE FUSTA. La fusta ha estat utilitzada durant segles per aquesta aplicació, els sistemes constructius, els productes industrialitzats (biga laminada, panells contralaminats, …), els processos de mecanització i tractament, conjuntament amb noves eines de mecanització i del corresponent muntatge, permeten realitzar tot tipus d’estructura de fusta.

El equip humà de Fustech, ja vam apostar fa molts anys per la formació d’un equip tècnic especialitzat en aquest àrea, que permet assessorar i estudiar les obres projectades. La utilització del programa CADWORK permet fusionar el treball tècnic amb el procés de mecanització de la nostra màquina de control numèric HUNDEGGER K2. Un gran ventall de mecanitzats per ser realitzats en control numèric, millorant els acabats, reduint el marge d’error i agilitzant un procés de muntatge totalment planificat en base a un bon estudi previ realitzat.

Les cobertes de fusta són una part de l’estructures de l’habitatge que donen un alt valor afegit, i els nous materials, maquinària CNC i acabats permeten poder ser aplicada en la majoria de projectes. La nostra oficina tècnica orienta a empreses constructores, arquitectes i professionals en la realització de tot tipus de coberta de fusta. La nostra experiència en multitud d’obres en teulades de fusta ens avalen per a qualsevol tipus coberta que s’estigui projectant.

 A Fustech li oferim l’opció de poder-li valorar el seu projecte de coberta de fusta, oferint un servei integral en el subministrament, mecanització, tractament i muntatge, seguint la normativa vigent actual.