Panells de contralaminat

Els panells de contralaminat consisteixen en un element prefabricat massís de grans dimensions format per panells de fusta multicapa. Per la seva fabricació es disposa de forma longitudinal i transversal un nombre imparell de taulers de fusta encolats entre si amb adhesius ecològics, de manera que es va alternant el sentit de les fibres de fusta de cada capa, creant un conjunt lleuger però a la vegada amb una elevada robustesa.

La seva varietat d’usos va des de la construcció de cobertes, forjats i murs de càrrega, fins a la construcció d’habitatges on ens permet aconseguir un alt grau d’hermeticitat. D’altra banda el podem utilitzar com a acabat final, o bé es pot revestir amb facilitat per solucionar el pas d’instal·lacions i oferir altres solucions d’acabat.

Es tracta d’un producte relativament modern, però que ha entrat al mercat amb molt força degut als avantatges que presenta. Permet el treball a fàbrica, on es dissenya i mecanitza tota l’estructura fins a l’últim detall, reduint al màxim els temps d’execució a l’obra. A més d’aportar robustesa a l’estructura realitza funcions d’aïllament tèrmic i d’aïllament acústic.